thermonuclear charge

thermonuclear charge
termobranduolinis užtaisas statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Branduolinis užtaisas, kurio sprogimo energiją lemia branduolių dalijimosi ir sintezės reakcijos. Daugiausiai energijos išskiria deuterio ir tričio termobranduolinė reakcija. Susijungus 1 kg deuterio ir tričio, išsiskiria 5 kartus daugiau energijos negu skilus 1 kg ²³⁵U. Laisvosios būsenos deuteris ir tritis – dujos; tritis – brangus radioaktyvusis izotopas. Todėl termobranduoliniam užtaisui paprastai naudojamas ličio deuteridas – kietoji medžiaga, deuterio ir ličio junginys. Pagrindinė termobranduolinės reakcijos sąlyga – labai aukšta temperatūra (dešimtys milijonų laipsnių) ir labai didelis slėgis; tokia temperatūra ir slėgis pasiekiami atominio užtaiso sprogimu. Pagrindiniai termobranduolinio užtaiso elementai: termobranduolinis kuras, atominis užtaisas, neutronų šaltinis. Skiriami paprastieji (sprogimo energija sukelia panašius kaip atominio užtaiso naikinamuosius veiksnius) ir specialieji (ryškus energijos pasiskirstymo pakitimas) termobranduoliniai užtaisai. Specialieji termobranduoliniai užtaisai: neutroniniai, švarieji užtaisai ir kt. atitikmenys: angl. thermonuclear charge rus. термоядерный заряд

Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas. – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. . 2002.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • International Thermonuclear Experimental Reactor — 43°41′15″N 5°45′42″E / 43.6875, 5.76167 …   Wikipédia en Français

  • Shaped charge — Sectioned high explosive anti tank round with the inner shaped charge visible …   Wikipedia

  • Edward Teller — The native form of this personal name is Teller Ede. This article uses the Western name order. Edward Teller Edward Teller in 1958 as Director of the Lawrence Livermore Nat …   Wikipedia

  • termobranduolinis užtaisas — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Branduolinis užtaisas, kurio sprogimo energiją lemia branduolių dalijimosi ir sintezės reakcijos. Daugiausiai energijos išskiria deuterio ir tričio termobranduolinė reakcija. Susijungus …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • термоядерный заряд — termobranduolinis užtaisas statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Branduolinis užtaisas, kurio sprogimo energiją lemia branduolių dalijimosi ir sintezės reakcijos. Daugiausiai energijos išskiria deuterio ir tričio… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • nuclear weapon — an explosive device whose destructive potential derives from the release of energy that accompanies the splitting or combining of atomic nuclei. [1945 50] * * * or atomic weapon or thermonuclear weapon Bomb or other warhead that derives its force …   Universalium

  • Nuclear weapon design — The first nuclear weapons, though large, cumbersome and inefficient, provided the basic design building blocks of all future weapons. Here the Gadget device is prepared for the first nuclear test: Trinity. Nuclear weapon designs are physical,… …   Wikipedia

  • nuclear fusion — fusion (def. 4). [1895 1900] * * * Process by which nuclear reactions between light elements form heavier ones, releasing huge amounts of energy. In 1939 Hans Bethe suggested that the energy output of the sun and other stars is a result of fusion …   Universalium

  • cosmos — /koz meuhs, mohs/, n., pl. cosmos, cosmoses for 2, 4. 1. the world or universe regarded as an orderly, harmonious system. 2. a complete, orderly, harmonious system. 3. order; harmony. 4. any composite plant of the genus Cosmos, of tropical… …   Universalium

  • Nuclear fission — For the generation of electrical power by fission, see Nuclear power. Splitting the atom redirects here. For the EP, see Splitting the Atom. Nuclear physics Radioactive decay Nuclear fission Nuclear fusio …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”